Nasz Zespół - Assiduus Europe Fund
16196
page,page-id-16196,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
Nasz Zespół

cover4

Sławomir Węglarz

Sławomir Węglarz jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, katedry Marketingu oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki, kierunek Informatyka.

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie managerskie w międzynarodowych instytucjach finansowych (Bank Śląski, Dom Maklerski Banku Śląskiego, ING, Śląski Bank Hipoteczny, BRE Bank) oraz firmie konsultingowej. Posiada doskonałą znajomość rynków i produktów finansowych, duże doświadczenie w transakcjach handlowych, również międzynarodowych. Współpracuje z grupą inwestorów pozyskując kapitał na rozwój innowacyjnych projektów biznesowych, współzałożyciel prywatnego funduszu pożyczkowego wspierającego pozyskanie finansowania przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

cover4

Józefina Osowska

Ukończyła Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, od 2009 r. związana z funduszami unijnymi. Pierwsze doświadczenie zdobyła w pisaniu oraz koordynacji projektów europejskich z perspektywy finansowej 2007-2013, szczególnie edukacyjnych (Leonardo da Vinci – projekty Transferu Innowacji), ICT (szczególnie projekty CIP ICT PSP) oraz badawczo-rozwojowych (7 Program Ramowy) ogłaszanych bezpośrednio przez Komisję Europejską. Pełniąc funkcję Project Managera budowała konsorcja projektowe, zarządzała portfelem projektów międzynarodowych, koordynowała i monitorowała prace nad projektami. Posiada doświadczenie w kojarzeniu partnerów do projektów międzynarodowych (MŚP, jednostki naukowe, uczelnie, jednostki samorządów terytorialnych, NGO), organizacji spotkań projektowych w Polsce oraz zagranicą (kick-off meetings), warsztatów oraz konferencji. W okresie 2014-2016, pełniąc funkcję Starszego Konsultanta, zajmowała się opracowywaniem kompletnej dokumentacji aplikacyjnej projektów z nowej perspektywy finansowej 2014-2020 z naciskiem na badawczo-rozwojowe, inwestycyjne  oraz szkoleniowe (ogłaszane przez PARP, NCBiR, Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Komisję Europejską). Jako Specjalista ds. Finansowania Unijnego w firmie Sales Group Sp. z o.o. odpowiadała za przygotowywanie  odpowiedniej strategii biznesowej dla klienta oraz opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej. Reprezentowała firmę na warsztatach, konferencjach oraz seminariach związanych z tematyką unijną.

cover4

Błażej Strzałkowski

Doświadczenie zdobywał w firmach consultingowych świadczących usługi doradcze dla firm produkcyjnych z sektora MSP (branża metalowa, automotive, IT, energetyczna, medyczna). W okresie 2011-2013r. pełnił obowiązki Analityka Finansowego w zakresie opracowania strategii firm, montaży finansowych, przygotowania biznes planów i studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych. W okresie 2013-2015r. jako Ekspert ds. Funduszy Europejskich odpowiadał za przygotowanie dokumentacji konkursowej, zarządzanie i rozliczanie inwestycji finansowanych z instrumentów wsparcia PO IG, PO KL, RPO, NCBiR. Koordynator współpracy z licznymi jednostkami naukowymi i centrami badawczo-rozwojowymi (CBR) w zakresie badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz oceny innowacyjności i nowych technologii. Posiada doświadczenie w kojarzeniu partnerów, komercjalizacji prac B+R, transferu technologii oraz zabezpieczenia praw własności intelektualnych. W ramach perspektywy UE 2007-2013 uczestniczył w procesie pozyskania, rozliczenia środków z dotacji na łączną kwotę ponad 50 mln zł.

 

W latach 2015-2016 związany był z firmą Sales Group Sp. z o.o. jako Ekspert ds. Finansowania Unijnego, odpowiadał za strategie i opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, rozliczenie projektów w ramach programów krajowych oraz unijnych.

Jeśli jesteś zainteresowany finansowaniem z Assiduus Europe Fund,
bądź masz pytania – skontaktuj się.

Assiduus