Jak efektywnie i skutecznie przygotować aplikację, by korzystać z Funduszy? - Assiduus Europe Fund
16086
page,page-id-16086,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
Nadszedł czas!

Pozwól, aby eksperci pokazali Ci, jak pozyskać dofinansowanie na twój projekt

Zastanawiasz się, dlaczego jedni są w stanie pozyskać nawet  5-10 mln zł w formie dotacji, a inni nie otrzymują ani grosza?

A może martwisz się, jak napisać wniosek, który bez problemu otrzyma dofinansowanie?

W tym momencie możemy tylko powiedzieć, że czytając dalej na pewno dowiesz się, jak pozyskać dotacje z funduszy unijnych na rozwój swojej firmy.

Dotacje unijne są możliwe do pozyskania, jednak tylko wówczas, gdy wiesz :

 • gdzie aplikować,
 • co dokładnie napisać we wniosku,
 • jak przygotować dokumentację do konkursu.

Dotacje unijne są łatwe do skonsumowania, jednak tylko wówczas, gdy wiesz:

 • jak prowadzić projekt,
 • na co zwracać uwagę przy jego realizacji,
 • jak rozliczać wydatki,
 • jak przygotować się do jego kontroli.

cover1

cover1

Gdy masz tę wiedzę, otrzymanie dotacji nie jest jeszcze może gwarantowane, ale na pewno dużo bardziej prawdopodobne. Coś o tym wiemy, ponieważ nasz zespół pozyskał  niemal ponad 50 mln zł bezzwrotnych dotacji (tylko w okresie programowania 2007-2013) oraz przeszedł  z sukcesem przez ok. kilkudziesięciu kontroli projektów.

… ostatnia szansa?

Obecnie zaczynający się okres programowania jest ostatnim tak dużym budżetem, jaki przewiduje dla naszego kraju Unia Europejska. I prawdopodobnie ostatnim, w którym dostępne będą bezzwrotne dotacje dla firm. Ten okres obejmuje lata 2014-2020. Jednak czy dofinansowanie unijne to jedyna forma pozyskania kapitału na biznes? Czy można inaczej…

… skutecznie pozyskać kapitał

Fundusze Verture Capitals, Aniołowie Biznesu to oczywiście ważne źródła kapitału dla biznesu, jednak w przeciwieństwie do bezzwrotnych dotacji, niosą za sobą pewne konsekwencje w formie utraty części kontroli nad biznesem oraz zysków. Można też skorzystać ze zwrotnych funduszy, w tym preferencyjnych – udostępnionych w ramach budżetu unijnego na kolejne lata – środki te trzeba będzie jednak zwrócić w całości…

W czym pomagamy?

w skutecznym pozyskaniu bezzwrotnych
dotacji unijnych

w przejściu krętej drogi od koncepcji projektu do
jego rozliczenia i kontroli końcowej

Jak pracujemy?
 • pomagamy wybrać właściwą strategię projektu,
 • dobieramy właściwy konkurs,
 • pomagamy w opracowaniu harmonogramu wydatków projektu,
 • przygotowujemy biznesplan projektu tak w części merytorycznej jak i finansowej,
 • przygotowujemy studium wykonalności inwestycji gdy konkurs tego wymaga,
 • przygotowujemy dokumentację techniczną projektu,
 • piszemy  profesjonalny wniosek o dotację,
 • pomagamy zdefiniować wskaźniki,
 • prowadzimy wniosek na etapie oceny,
 • przygotowujemy dokumentację do umowy o dofinansowanie,
 • pomagamy rozliczyć dotację unijną,
 • uczestniczymy w kontrolach naszych projektów.

Przy pracy nad projektami w poprzednim okresie programowania stało się jasne, że efektywny i skuteczny może być tylko zespół specjalistów – specjalizacje konieczne do pisania skutecznych wniosków obejmują wiele dziedzin:  ekonomię, prawo, marketing, analizę finansową, branże techniczne w zależności od tematyki projektu, a przede wszystkim koordynatora projektów dotacyjnych. Nasz zespół reprezentuje te specjalizacje. Jedynie w zakresie merytorycznego zakresu projektu konieczne jest wsparcie i zaangażowanie ze strony wnioskodawcy.

cover2
Jakie są efekty pracy zespołowej ?

Przygotowane przez nas projekty cechują się wysoką jakością treści tak od strony technicznej jak i merytorycznej oraz koncepcyjnej. Są spójne, logiczne i przede wszystkim przemyślane pod kątem kryteriów wg których urzędnicy oceniają projekty. To z kolei znajduje bezpośrednie przełożenie na wysoką ocenę wniosków i bardzo duże szanse pozyskania dofinansowania. Nasza skuteczność w minionym okresie dofinansowań to ponad 75%. Zdecydowana większość opracowanych przez nas wniosków zakończyła się zakontraktowaniem dotacji dla firm naszych Klientów.

Walczymy do końca…

O każdy projekt walczymy do końca – gdy pojawią się trudności, choć są one na porządku dziennym – nie poddajemy się! Jeden z ostatnich naszych wniosków otrzymał negatywną ocenę merytoryczną, co teoretycznie powinno go całkowicie zdyskwalifikować. Podjęliśmy jednak polemikę z instytucją oceniającą i po złożeniu protestu – pod wpływem przedstawionej argumentacji – już po tygodniu wniosek przywrócono do oceny. Gdybyśmy się wtedy poddali, przyjmując argumentację ekspertów oceniających – klient nie cieszyłby się dziś z ponad 2 milionowej dotacji jaką otrzymał na swoją inwestycję.

Pamiętaj: Nie ma straconych szans!

Trafiają do nas klienci, których projekt nie otrzymał dofinansowania we wcześniejszych konkursach. Mówimy wówczas : „Nie ma straconych szans!”, siadamy, analizujemy, poprawiamy lub piszemy od nowa – w zależności od jakości dostarczonego materiału… Efekt? Najczęściej sukces, klient otrzymuje wsparcie finansowe, o które wnioskował.

Mała część definicji, które powinieneś poznać,
chcąc uzyskać dotacje:

EFRREuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFSEuropejski Fundusz Społeczny
— to one są źródłem pieniędzy dla programów operacyjnych
IWInstytucja Wdrażająca, jest ich sporo dla różnych typów programów np.:
1. PARPPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
2. NCBiRNarodowe Centrum Badań i Rozwoju (dość ważne w nadchodzącym okresie 2014-2020)
3. NFOŚNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska,
4. Urząd Marszałkowskidla programów regionalnych
— to one nadzorują realizację poszczególnych działań, ogłaszają konkursy, rozpatrują wnioski, czasem też rozliczamy tu projekty.
RIFRegionalne Instytucje Finansujące PARP-u (tam składamy wnioski i zazwyczaj rozliczamy projekty) – na śląsku dotychczas był nią GARR (dla programów ogólnopolskich)
GARRGórnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego  w Katowicach
 SCPŚląskie Centrum Przedsiębiorczości – to agencja Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego do obsługi programów unijnych dla przedsiębiorstw w ramach RPO WSL
RPO WSLRegionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
Program Operacyjnyprogram w którym dystrybuowane są środki na określone cele – podzielony na działania , a w działaniach na poszczególne priorytety (wszystkie konkursy realizowane są w ramach jakiegoś priorytetu)
Kryteria wyboru projektówzasady wg których oceniane są wnioski (zasady oceny / przyznawania punktacji / kontekst oceny / itp.)
Koszty kwalifikowanekoszty na jakie można uzyskać dotację
Poziom wsparciamax. poziom procentowy do jakiego można uzyskać dofinansowanie – zgodnie z mapą pomocy regionalnej
Mapa pomocy regionalnejpodział Polski (województwami) na 3 kategorie : silne, średnie, słabe – dla każdej kategorii obowiązuje inny poziom wsparcia

Tak, tych definicji i pojęć jest naprawdę sporo – ale spokojnie – nie musisz ich wszystkich znać.
Kiedy podejmiesz współpracę z nami, przeprowadzimy Cię przez zawiłe procedury.

Jak konkretnie przejść od pomysłu do dotacji?

Podejmując z nami współpracę przy pisaniu wniosku i tworzeniu projektu zostaniesz poprowadzony krok po kroku przez wszystkie niezbędne etapy, a na końcu będziesz się mógł cieszyć pozyskanym kapitałem. Tak to wygląda w przypadku 89% firm współpracujących z naszym zespołem.
Nim zaczniemy współpracę, wspólnie oceniamy czy Twój projekt ma szansę na uzyskanie punktacji rokującej otrzymanie dofinansowania. Jeśli tak jest – umawiamy się na spotkanie. Na spotkaniu ustalamy warunki współpracy.

Cena za pozyskanie dotacji jest wartością procentową od pozyskanej dotacji (success fee) i ZAWSZE USTALANA JEST INDYWIDUALNIE, a uzależniona jest od wielu czynników, takich jak:

 • Wielkość przedsiębiorcy – mikro, mały, średni, inny,
 • Rodzaj projektu – inwestycyjny, promocyjny, badawczy, inny,
 • Nakład pracy potrzebnej do przygotowania wniosku (zmienny przy różnych programach unijnych),
 • Wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą – nasza prowizja jest wartością procentową liczoną od przyznanego dofinansowania,
 • Wewnętrznej prognozy zespołu co do prawdopodobieństwa otrzymania dotacji

Po ustaleniu warunków przystępujemy wspólnie do pracy. Najpierw dogłębnie poznajemy projekt i, gdy jest taka potrzeba, analizujemy go z odpowiednimi specjalistami. Na tej bazie tworzona jest cała dokumentacja, począwszy od biznesplanu po wszystkie aneksy do wniosku. Dokładnie wygląda to tak:

 1. Rozpoznanie tematu
 2. Propozycja źródła finansowania
 3. Pozyskanie niezbędnych informacji
 4. Analiza techniczna i finansowa projektu
 5. Stworzenie wniosku i wymaganej dokumentacji dodatkowej
 6. Pozytywna ocena
 7. Kontraktacja dotacji
 8. Wspólna realizacja wniosku (we wcześniej uzgodnionych obszarach)

Jeśli jesteś zainteresowany finansowaniem z Assiduus Europe Fund,
bądź masz pytania – skontaktuj się.

Assiduus